Author - Quản trị viên

Thị giác máy tính (CV) chiếm công việc của con người như thế nào?

Một câu hỏi đặt ra ngày nay đó là "Thị giác máy tính" hay Computer Vision (CV) có chiếm được những công việc mà con người đang làm trong tương lai hay không? Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến với các thuật toán AI vào hệ thống máy tính hiện tại đã giới thiệu tầm nhìn máy tính...

10 Ứng dụng RPA hàng đầu năm 2021

Định cấu hình phần mềm máy tính hoặc một máy robot có thể bắt chước hành động của con người là một nhiệm vụ đầy thách thức nếu không có quá trình tự động hóa bằng robot. RPA là một bot chạy ảo và giảm bớt gánh nặng cho con người bằng cách thực hiện các nhiệm vụ phức...

10 Ứng dụng của IoT mà bạn nên biết

Bài viết này cho chúng ta hiểu các ứng dụng của IoT. Internet of Things không phải là một sự cường điệu bí ẩn nữa. Đó là một công nghệ dần dần đạt được động lực và hiện đang âm thầm định hình tương lai của chúng ta. IoT là kết quả của sự tò mò và ý định...

9 ứng dụng tiềm năng cho VR và AR

Thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường - các công cụ kỹ thuật số có thể chồng hình ảnh lên thế giới thực (AR) hoặc đưa người dùng vào trải nghiệm kỹ thuật số nhân tạo (VR) - đã thu hút trí tưởng tượng của thế giới người tiêu dùng dưới dạng trò chơi Pokémon, ống kính...

9 Xu hướng công nghệ năm 2021

Công nghệ ngày nay phát triển với tốc độ chóng mặt, tạo điều kiện cho sự thay đổi và tiến bộ nhanh hơn trong xã hội và nó sẽ phát triển theo cấp số nhân. Tuy nhiên, không chỉ các xu hướng công nghệ và các công nghệ hàng đầu đang phát triển, đã có rất nhiều thay đổi...

Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên lý

Tuyên ngôn Agile Họ đã đưa ra cách tốt nhất để phát triển phần mềm bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ những người khác thực hiện. Thông qua thuyết thực nghiệm họ đã đưa ra tuyên ngôn Agile: Individuals and interactions over processes and tools - Cá nhân hoá và tương tác hơn quy trình và công cụ Working software over comprehensive documentation -...