Kiến thức

3 Kỹ năng sống cần thiết để bạn hoàn thiện bản thân

Để phát triển và xây dựng được giá trị cá nhân, bạn cần có rất nhiều kỹ năng sống bên cạnh các kiến thức trong sách vở. Những thay đổi liên tục trong cuộc sống đòi hỏi bạn phải có các kỹ năng sống thiết yếu để đáp ứng được yêu cầu trong công việc hay biết cách đối phó...

9 Xu hướng công nghệ năm 2021

Công nghệ ngày nay phát triển với tốc độ chóng mặt, tạo điều kiện cho sự thay đổi và tiến bộ nhanh hơn trong xã hội và nó sẽ phát triển theo cấp số nhân. Tuy nhiên, không chỉ các xu hướng công nghệ và các công nghệ hàng đầu đang phát triển, đã có rất nhiều thay đổi...